سیستم های فیلتراسیون آبنما

  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. محصولات آبنما حرفه ای
  4. /
  5. سیستم های فیلتراسیون آبنما

سیستم های فیلتراسیون آبنما یکی از بخش های مهم و حیاتی هر آبنما ، استخر و یا برکه ای می باشد و عدم استفاده از سیستم تصفیه مناسب سبب آلودگی آب و تخریب تجهیزات آبنما و یا استخر گردد.

فیلترهای شنی
فیلتر شنی - فیلتراسیون آبنما
فیلتر شنی - فیلتراسیون آبنما

جهت جداسازی املاح درشت و گل و لای آب برای ورود به نازل های آبنما

سیستم های فیلتراسیون آبنما یکی از بخش های مهم و حیاتی هر آبنما ، استخر و یا برکه ای می باشد و عدم استفاده از سیستم تصفیه مناسب سبب آلودگی آب و تخریب تجهیزات آبنما و یا استخر گردد.

فهرست