تجهیزات کنترل آبنما

  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. محصولات آبنما حرفه ای
  4. /
  5. تجهیزات کنترل آبنما

برای ایجاد جلوه های ویژه در آب و نور و تحقق یک آبنمای زیبا و مهیج نیازمند سیستم ها و تجهیزات کنترلی آبنما می باشیم تا آب خروجی از هر نازل را به رنگ و شکل ویژه ای در آورده تا علاوه بر اینکه چشم هر بیننده را به آن خیره می کنیم به کمک جلوه های هنری روح او را نیز تسخیر نماییم.

کنترلر آبنما موزیکال

سخت افزار برای کنترل پمپ ها و شیر برقی ها

کنترلر آبنما پویا

سخت افزار برای کنترل پمپ ها و شیر برقی ها

نرم افزار کنترلی آبنما

نرم افزار جهت ارتباط سخت افزار با کامپیوتر

برای ایجاد جلوه های ویژه در آب و نور و تحقق یک آبنمای زیبا و مهیج نیازمند سیستم ها و تجهیزات کنترلی آبنما می باشیم تا آب خروجی از هر نازل را به رنگ و شکل ویژه ای در آورده تا علاوه بر اینکه چشم هر بیننده را به آن خیره می کنیم به کمک جلوه های هنری روح او را نیز تسخیر نماییم.

فهرست