پروژه های آبنما

  1. خانه
  2. /
  3. پروژه های آبنما

این بخش شامل پروژه های آبنما انجام شده توسط شرکت جادوی رقص آب می باشد.پروژه ها شامل پروژه های آبنمای موزیکال ،آبنمای کف خشک یا زیر سطحی ، آبنمای ریتمیک ، آبنمای ریزشی می باشد.در بخش مربوط به هر یک از پروژه های آب نما تصاویر و اطلاعات فنی شامل اطلاعات کلی عملکرد و تجهیزات کنترل و سیستم کنترلی به کار رفته در هر یک از آبنما ها موجود می باشد.

بازسازی و بهسازی آبنما
آبنمای موزیکال بوستان جهان

بازسازی و بهسازی آبنما

آبنما ساده
آبنمای شهری

آبنماهای ثابت شهری

فهرست