آبنمای کف خشک بوستان مدافعان حرم امیدیه :
این آبنما دارای ۴۸ عدد نازل گف خشک می باشد.
نازل های استفاده شده در این آبنما از نوع تمام استیل دارای شیر برقی ضد آب و دو عدد چراغ فول کالر تمام استیل می باشد.
سیستم کنترل شیر برقی ها و چرغ های این آبنما از نوع DMX-512 می باشد . علاوه بر این آبنمای کف خشک بوستان مدافعان حرم امیدیه دارای سخت افزار کنترلی WECS 1 می باشد که دارای ماژول مجزای موزیکال می باشد.استفاده از سیستم کنترلی DMX در این پروژه و سایر پروژه ها سبب کاهش هزینه و حجم سیم های ارتباطی بین نازل ها و چراغ ها و تابلو برق داخل موتور خانه می شود .

فهرست