آبنما ریزشی تالار منصوری: آین آبنما واقع در کرج می باشد.
در این آبنما از نازل استیل ۲ متری ریزشی با تراکم ۱٫۵ میلی متری استفاده شده است.
چراغ های استفاده شده در این آبنما از نوع خطی IP-68 می باشد.
پمپ استفاده شده در این آبنما از نوع استیل می باشد.
علاوه بر این آبنما مجهز به سیستم پرکن و سرریز اتوماتیک می باشد.

فهرست