وبلاگ

فیلتراسیون در آبنمای زیر سطحی

فیلتراسیون در آبنمای زیر سطحی

فیلتراسیون در آبنمای زیر سطحی : فیلتراسیون آبنما چیست ؟ فیلتراسیون به فرایند جداسازی ذزات معلق از داخل آب آبنما و گندزدایی آب آبنما گفته می شود . فرایند فیلتراسیون…
آبنما در فنگ شویی

آبنما در فنگ شویی

آبنما در فنگ شویی : آبنما در فنگ شویی از اهمیت بالایی برخوردار است . آب با هر شکلی سازگار است و محیط را شکل می دهد. آب به دلیل…
فهرست