پمپ های قابل کنترل

پمپ های قابل کنترل یکی از پمپ های پر کاربرد در آبنماهای موزیکال و ریتمیک می باشد.این پمپ ها دارای امکان کنترل سرعت چرخش می باشد.کنترل سرعت چرخش این پمپ ها معمولا به کمگ درایو هایی که به آنها متصل می باشد انجام می شود. برای ارتباط میان سخت افزار کنترلی آبنما و این پمپ ها از پروتکل های ارتباطی مختلفی استفاده می شود ولی معمولا در آبنماها از پروتکل ارتباطی DMX-512 برای ارتباط با آنها استفاده می شود.

استفاده از پمپ های قابل کنترل و دارای پروتکل ارتباطی DMX در آبنما ها سبب کاهش هزینه های کابل کشی و افزایش دامنه عملکرد پمپ و آبنما و ایجاد افکت های گوناگون در هنگام کارگردانی می گردد.

 

نمایش یک نتیجه

فهرست