نازل های کف خشک

نازل های کف خشک یا به عبارت دیگر نازل آبنمای زیر سطحی یکی از انواع نازل های قابل کنترل آبنما می باشد . این نازل ها دارای خروجی ها و عملکردهای گوناگونی می باشند . برخی از این نازل ها دارای خروجی نازل کومت می باشند و برخی دیگر دارای خروجی نازل فوم گروهی از انها دارای شیر برقی به منظور کنترل و قطع و وصل خروجی آب می باشند و گروهی دیگر دارای پمپ اختصاصی به منظور کنترل ارتفاع آب خروجی از هر نازل می باشند.آبنماهای کف خشک یا به عبارت دیگر آبنماهای زیر سطحی یکی از محبوبترین آبنماها در بین افراد به خصوص کودکان می باشند زیرا با توجه به اینکه نازل های آبنمای زیر سطحی بر روی سطح زمین نصب می شود و دیگر همانند سایر آبنما ها داخل حوضچه نمی باشد بنابراین کودکان و نوجوانان در هنگام روشن بودن این آبنما می توانند درمیان آب خروجی از نازل های ان به بازی بپردازند .

مشاهده همه 6 نتیجه

فهرست