نازل های کلاسیک آبنما

نازل های کلاسیک آبنما به نازل هایی گفته می شود که دارای یک خروجی ثابت و از پیش تعیین شده می باشند. آب خروجی از این گروه از نازل ها با گذشت زمان تغییر نمی کند و همواره دارای یک خروجی یکنواخت و یک شکل می باشند. از نارل های کلاسیک آبنما معمولا در ساخت آبنماهای شهری مثلا آبنماهای موجود در میادین و پارک ها استفاده می شود . این نازل های آبنما دارای طول عمر و دوام بالایی می باشند.

فهرست