نازل آبنما بارانی

نازل آبنما بارانی یا نازل آبنما ریزشی یکی از نازل های پر کاربرد در انواع آبنماهای مورد استفاده در فضاهای داخلی یا خارجی ساختمان می باشد .نام دیگر این نازل نازل پرده بارانی میباشد. علت نام گذاری این نازل به این نام خروجی آن می باشد که بسیار شبیه به قظرات باران می باشد از این رو به این نازل نارل پرده آب بارانی نیز می گویند.

مشاهده همه 4 نتیجه

فهرست