محصولات آبنما دکوراتیو

آبنما دکوراتیو یا به عبارت دیگر آبنما دکوری به آبنماهایی گفته می شود که معمولا در فضای داخلی منزل یا دفاتر کار استفاده می شود . استفاده از آبنما در فضای داخلی ساختمان موجب ایجاد آرامش می گردد.علاوه بر این استفاده از آب به عنوان یکی از عناصر اصلی طبیعت و نماد حرکت و جنب و جوش و زندگی در طراحی معماری فضاهای داخلی سبب بهبود انرژی این فضاها می شود .

استند آبنما
اسنتد آبنما سنگی
آبنما حبابی
آبنما حیابی
آبنما دکوری
آبنما دکوری

آب یکی از المان های اصلی طبیعت می باشد و استفاده از آن به هر شکلی در معماری در فصاهای مختلف موجب القای احساس این المان در روح آدمی می گردد.استفاده از آبنما دکوراتیو در فضاهای مختلف مانند فضای داخلی منزل یا دفتر کار مزایای زیادی دارد یکی از این مزایا ایجاد آرامش در اثر شنیدن صدای آرامش بخش آب می باشد . صدای آب یکی از زیباترین و گوشنوازترین صداهای طبیعت می باشد که سبب آرامش روح آدمی می گردد علاوه بر این نگاه کردن به آب در حال جریان و دارای جنب و جوش موجب ایجاد انرژی در درون انسان می شود . یکی دیگر از مزایای وجود آبنمای دکوری در درون فضاهای داخلی ساختمان علاوه بر موارد ذکر شده در بالا این می باشد که آبنماهای دکوراتیو موجب ایجاد رطوبت در فضاهای داخلی ساختمان مانند منزل یا دفتر کار می شود . مرطوب شدن هوا داخل ساختمان موحب جذب آلودگی های موجود در هوا توسط ذرات آب موجود در هوا می شود و در نهایت سبب بهبود کیفیت هوا می شود. علاوه بر این امروزه برای بهبود سطح انرژی فضاهای داخلی ساختمان از آبنما دکوری استفاده بسیار زیادی می شود زیرا با توجه به اصول فنگشویی استفاده از آبنما دکوراتیو می تواند تمامی احساسات آب در روح آدمی القا کند.

فهرست